SERVEIS

Gabinet òptic professional

OPTOMETRIA

Serveis d'optometria
EXAMEN
OPTOMÈTRIC
COMPLET

A Òptica Estrada analitzem tots els possibles problemes visuals. A més, mesurem la refracció dels teus ulls, que consisteix en un càlcul acurat de les diòptries mínimes necessàries per a obtenir la màxima agudesa visual possible. T’oferim els millors serveis d’optometria.

QUÈ ÉS
L’AGUDESA
VISUAL? [AV]

És la capacitat que tenim per veure les coses amb nitidesa, tant de lluny com de prop.


QUINS SÓN ELS
PROBLEMES VISUALS
MÉS COMUNS?

Miopia

L’ull miop té una bona visió dels objectes propers però no dels objectes llunyans. Aquest fet és degut o bé a un augment de la longitud del globus ocular (miopia axial), o bé, per un augment de refracció dels elements interns de l’ull, (miopia refractiva). La més freqüent és la primera. Es presenta cap als 40-45 anys en pràcticament totes les persones.

Hipermetropia

L’ull hipermetrop té problemes per enfocar a distàncies curtes, però hi sol veure amb més claredat a distàncies llunyanes. Els infants hipermetrops no solen presentar disminució d’AV, ja que compensen el dèficit mitjançant l’acomodació (enfocament del cristal·lí). El continuo esforç acomodatiu pot produir símptomes com el mal de cap o fatiga visual i generar endarreriments en l’aprenentatge.

Astigmatisme

Generalment és degut a un problema de curvatura de la còrnia que impedeix l’enfocament clar d’objectes propers o llunyans. En la majoria dels casos l’astigmatisme ve combinat amb la miopia o la hipermetropia. La quantitat d’astigmatisme corneal que es pateix no es modifica pràcticament al llarg de la vida, però sí que minva la capacitat de compensar-lo.

Presbícia o vista cansada

És un procés fisiològic que produeix una disminució de la capacitat d’acomodació de l’ull per veure-hi de prop a causa d’una pèrdua d’elasticitat del cristal·lí, que és la lent interna de l’ull que enfoca els objectes. En general, es presenta cap als 40-45 anys en pràcticament totes les persones.

SALUT
VISUAL

Entre els nostres serveis, oferim un control adequat de la salut dels vostres ulls. Som el primer filtre per a la detecció precoç de qualsevol mena de patologia relacionada amb la vista.


Tonometria

Mesurem la pressió intraocular (PIO). És molt important controlar-la per prevenir el glaucoma, que presenta sempre una PIO elevada.

Què és el glaucoma?

El glaucoma és una malaltia ocular silenciosa que afecta el nervi òptic, sent una de les causes més habituals de ceguesa al món.

Contactologia

Fem adaptacions de lents de contacte personalitzades on tractem totes les ametropies i
patologies: miopia, asitgmatisme, hipermetropia i presbícia.

Control de la miopia amb ulleres

Actualment existeixen vidres graduats que, amb una geometria i tecnologies concretes, no només ofereixen una visió sinó que també frenen el progrés miòpic.

Què és l’ortoqueratologia?

És un tractament, reversible i segur, que permet compensar la teva graduació mentre dorms. Obtenim una visió nítida durant tot el dia prescindint de l’ús d’ulleres o lents de contacte. Aquesta és l’eina més eficient per al control de l’augment de miopia en infants i adolescents.

Topografia

La topografia és un mapa complet de la còrnia, la primera capa de l’ull. Amb això aconseguim les mesures necessàries per a l’adaptació correcta de lents de contacte, ja siguin toves, rígides permeables al gas (RPG), o bé per fer tractament d’ortoqueratologia.

Ull sec

La sequedat ocular és una de les alteracions visuals més freqüents.
L’ull sec és una malaltia que produeix escassedat de quantitat de llàgrima i també un deteriorament de la seva qualitat, per això es produeix una inflamació a la superfície de l’ull.

Retinografia

Estudi i anàlisi de la retina vinculat directament amb serveis d’oftalmologia per a diagnòstics complets.
A més és útil per detectar malalties que afecten aquesta part de l’ull.

SERVEI DE
TALLER

Des de la nostra fundació, ja fa més de 60 anys, hem tingut servei de taller propi a Vic. Un servei molt proper als nostres clients, ja que ens permet entregar, ben fetes i acabades, les ulleres en temps rècord. A més a més, amb la nostra llarga experiència som capaços de donar serveis de reparacions que, avui dia, pràcticament no es donen. Tot això, evidentment, ho compaginem amb la maquinària de taller tecnològicament més avançada, però sobretot sense perdre la capacitat de donar resposta artesanal a arranjaments que només les mans humanes poden fer.


Serveis de taller

En primer lloc, les lents oftàlmiques ens arriben del laboratori de fabricació en un format rodó que hem de tallar i adaptar a cada ullera segons la seva forma.

A continuació, amb un traçador automàtic llegim aquestes formes i entrem totes les dades (graduació, centres, alçada, …) de cada fitxa del pacient.

Són les dades digitals que passen als biselladors de lents que ho deixaran amb la forma exacta de la muntura que ha escollit el pacient en funció dels paràmetres donats.

Serveis de taller

Finalment, un cop realitzat tot aquest procés es munten les lents bisellades manualment a la muntura i es comprova que hagi quedat tot correcte.

Scroll to Top